Image Alt

Privacyverklaring

 / Privacyverklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Het Vignet. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Het Vignet.

00. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01. Het Vignet

02. Doel gegevens

03. Ontvangers

04. Opslag periode

05. Beveiliging

06. Jouw rechten

07. Plichten

01. Het Vignet

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Het Vignet. Het Vignet is een bedrijf met specialisme in surface (pattern) design, graphic design en illustratie. Denk hierbij aan het ontwerpen van patronen op textiel, behang en andere producten en aan het ontwikkelen van visuele uitingen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Het Vignet verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Het Vignet, neem dan gerust contact op!

privacy@hetvignet.nl
Lariksstraat 14 Oldenzaal
t 06 24 34 24 97

KVK 65445651

Het Vignet is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Nieneke Elsjan

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door Het Vignet. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Het Vignet stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Het Vignet. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Het Vignet via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

03. Analytics
De website van Het Vignet verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

03.Ontvangers

De gegevens die Het Vignet ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Newsletter
De nieuwsbrieven worden verzonden met de WordPress plugin ‘Mailpoet’. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen deze plugin.

02. Vimexx
De website en back-ups van de website worden gehost bij Vimexx. Gegevens die jij achterlaat op de website van Het Vignet zijn op de servers van Vimexx opgeslagen. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimexx.

03. Moneybird
De administratie van Het Vignet wordt bijgehouden in Moneybird. Je persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres en adresgegevens, worden opgeslagen op de servers van Moneybird.

04. Keepass
Voor de uitvoering van dienstverlening gebruikt Het Vignet, indien door jou verstrekt, gebruikersnamen, wachtwoorden, ftp-gegevens, hosting gegevens, databasegegevens en eventueel andere door jou verstrekte gegevens. De gegevens worden opgeslagen in het software programma Keepass.

05. FileZilla
FTP gegevens worden wanneer verstrekt, naast 04. Keepass, ook opgeslagen in het software programma FileZilla.

04. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Het Vignet, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in de WordPress plugin ‘Newsletter’. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar nieuwsbrief@hetvignet.nl.

02. Websitegegevens beheren
Jouw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, bedrijfswebsite en adresgegevens worden opgeslagen in de WordPress plugin ‘WooCommerce’ voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk zelf je accountgegevens wijzigen of verwijderen door naar www.hetvignet.nl/mijn-account te gaan.

03. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Het Vignet via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

04. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05. Moneybird
De administratieve gegevens die worden opgeslagen in Moneybird worden, zoals de wet verplicht, 7 jaar bewaard.

06. Keepass
De gegevens die Het Vignet verzameld in Keepass worden bewaard voor onbepaalde tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten.

07. FileZilla
De gegevens die Het Vignet verzameld in FileZilla worden bewaard voor onbepaalde tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten.

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Het Vignet of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Het Vignet. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Het Vignet prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

06. Jouw rechten

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Het Vignet vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Het Vignet. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Het Vignet. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. Je gegevens omtrent de website kun je aanpassen door in te loggen op hetvignet.nl/mijn-account. Lukt je dit niet (meer)? Neem dan contact op met privacy@hetvignet.nl

04. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Het Vignet opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Het Vignet al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

05. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Het Vignet vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

06. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Het Vignet niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

07. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Het Vignet jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@hetvignet.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten

Het Vignet verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Het Vignet via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Het Vignet de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Het Vignet met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Het Vignet behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Het Vignet dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Het Vignet te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@hetvignet.nl
Lariksstraat 14 Oldenzaal
t 06 24 34 24 97

KVK 65445651